Formació programada per les empreses

Formació bonificada a través de la Fundación Estatal

Aprofita el crèdit de la Fundación Estatal

Sabies que el teu curs pot ser bonificable?

Totes les empreses espanyoles disposen d’un crèdit per a la formació dels seus treballadors que després es desgraven dels seus pagaments a la Seguretat Social. Si no s’utilitza, es perd.

Aprofita el crèdit que la teva empresa disposa per formar als treballadors.

  • Totes les empreses disposen d’una ajuda econòmica per realitzar la formació dels seus treballadors, que es fa efectiva mitjançant bonificacions a les cotitzacions de la Seguretat Social.

    L’import d’aquest crèdit va augmentant en funció de la grandària de l’empresa i té un caràcter anual. Si no s’utilitza, es perd.

    Elison (Global Trai, S.L.), com a entitat formadora i organitzadora de formació programada per les empreses (formació contínua bonificada), us comunicarà el crèdit del què la vostra empresa disposa per a realitzar formació durant l’any. Tramitarem tota la documentació i gestionarem la bonificació mitjançant les cotitzacions a la seguretat social.

  • Segons el nombre de treballadors de la teva empresa, es podrà o no bonificar el 100%.

    La quantitat depèn del crèdit disponible que té l’empresa, el cost del curs i el nivell de la formació.

  • Elison (Global Trai, S.L.) s'encarregarà de la gestió i tramitació tant de la formació com de tota la documentació (comunicacions d'inici, finalització i bonificació) davant la Fundación Estatal. Només cal que la teva empresa es posi en contacte amb nosaltres i el nostre responsable us farà arribar tota la documentació necessària.